Какво ново? – Април 2015, Част 2

Това е петото издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.19 включва следните нови функционалности:

 • Документи, печат – полета за подпис от доктор и пациент (Всички региони);
 • Начало, Информация за събития (Рецепция или Календар) – карти без информация за пациент (Всички региони);
 • Финанси, Отчети: „Нови пациенти“ (Всички региони);
 • Рецепция, „Замразяване“ на полето с календар (Всички региони);
 • Клиника, Списъци – Сметкоплан (България);
 • Пациентски профил, Приходи – Промяна на начин на плащане на фактура (Всички региони);

1.1 Документи, печат – полета за подпис от доктор и пациент (Всички региони)

Добавени са две допълнителни полета за подпис от стоматолог и пациент (родител или представител) в края на всеки един документ, който може да се принтира.

 1 podpis

1.2 Начало, Информация за събития- карти без информация за пациент (Всички региони)

Когато създадете събитие в Календар или Рецепция и картата не съдържа информация за пациент (непациентска карта), то тя се различава от пациентските карти.

 • Полетата за имейл адрес и телефон не се визуализират;
 • Визуализира се времевия период на събитието;
 • Визуализират се коментари добавени към събитието;
 • Изписано е“ Няма информация за пациент“ в полето за име на пациент;

2 non patient card

1.3 Финанси, Отчети: „Нови пациенти“ (Всички региони)

На Ваше разположение е нов отчет „Нови пациенти“ в секция Финанси.

Този отчет Ви дава видимост върху броя на пациентите регистриран на месечна и/или годишна база. Също така имате възможност да изтеглите отчета и в XLS формат.

3 Screenshot_3

1.4 Рецепция, „Замразяване“ на полето с календар (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава видимост върху календара, дори когато превъртате страницата с Рецепция до долу.

4 Screenshot_4

1.5 Клиника, Списъци – Сметкоплан (България)

На Ваше разположение е примерен Сметкоплан съдържащ основни сметки, разходи и приходи, които може да използвате при поддържане на счетоводството на Вашата практика.

Тази функционалност Ви дава възможност да използвате PracticeDent като пълноценен счетоводен софтуер, чрез който може да управлявате паричните потоци на Вашата практика.

Разбира се. всички сметки, приходи и разходи могат да бъдат модифицирани от Вас ( изтривани, променяни или добавяне на нови) според нуждите на Вашата практика.

1.5.1 Сметки

На Ваше разположение са най-често използваните счетоводни сметки, въведени според българските счетоводни стандарти.

Ако не откривате счетоводна сметка, която Ви трябва, натиснете бутона „+“ и я добавете.

5 smetki

 

1.5.2 Разходи

Тази секция Ви дава възможност да опишете разходите свързани с Вашата дейност и съответните сметки, които кореспондират с тези разходи.

Ако не откривате даден разход която Ви трябва, натиснете бутона „+“ и го добавете като въведете и съответната сметка и контра сметка от падащото меню.

 

6 razhodi

Моля да имате предвид, че е по подразбиране е добавена сметка 501 Каса в левове, ако разходите се обслужват по банков път, то сметката трябва да бъде ръчно сменена на 503 – Разплащателна сметка в лева ( от падащото меню).

Това става чрез кликване на бутона „Редактирай“ и избиране на „Контра сметка“ от падащото меню с предварително въведените сметки.

7 nachin

След като се описали разходите на Вашата практика, те вече могат да бъдат добавени в секция Финанси – Разходи или Разходи за период  ( чрез бутона „+„) и са видими със съответните атрибути в Отчетната книга.

По този начин Вие имате видимост по линия на паричните потоци на Вашата практика във всеки един момент.

8 razhod 1

8 razhod 2

Ето как се визуализират съответните разходи в Отчетна книга:

9 otchetna kniga

1.5.3 Приходи

Добавени са някои от основните приходи в една практика. Чрез тази секция имате възможност да следите постъпилите парични средства в брой или по банков път по линия на  платените от пациентите фактури.

Основната дейност на практиката е маркирана като 703 – Приход от продажба на услуги, а съответните приходи са разделени на плащане в брой и по банков път (501 и 503) за да може във всеки един момент да има видимост на постъпилите от дейността парични потоци.

10 prihodi

След като сте въвели съответните приходи, при заплащане на фактурата може да изберете към кой тип приход да бъде асоциирано плащането.

11 prihod

 

Плащанията са визуализирани в Отчетна книга заприходени към съответните сметки;

12 prihodi

По този начин имате възможност да направите справка на наличните парични средства в брой и/или банков път.

1.6 Пациентски профил, Приходи – Промяна на начин на плащане на фактура (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да редактирате начина на плащане (В брой, Банков път и ПОС) при издадена и/или вече платена фактура в случай, че е допусната грешка/промяна.

13 nachin plashtane

14 nachin plashtane

2. Подобрения

Издание 1.19  включва следните подобрения:

 • Пациенти, Профил – Информирано съгласие (България);
 • Промени в  отчет на фактури (Всички Региони);
 • Промени в отчет  на разходи (Всички Региони)
 • Комуникация, Пощенска кутия, Изпратени писма- селектиране на информация (Всички Региони);
 • Пациенти, Профил, Принтиране на информация за пациента (България);

2.1 Пациенти, Профил – Информирано съгласие (България)

На Ваше разположение е готов за използване формуляр – „Информирано съгласие“.

Този формуляр може да намерите в Пациенти, Комуникация, Формуляри.

15 Informirano saglasie

2.2 Промени в  отчет на фактури (Всички Региони)

Вече имате възможност да изберете конкретните дати, за които желаете изтеглите отчет.

Финанси, Фактури,Експорт

16 otchet fakturi

Отчетът е в XML файл и съдържа следните полета:

 • Дата- Дата на фактура;
 • Фактура N- Номер на фактура
 • Платец -Име на платеца;
 • Платени- Платена сума по фактура;
 • Оставащи- Оставаща дължима сума;
 • Общо -Обща  дължима сума на фактура;
 • Общо след отстъпка -Обща дължима сума след отстъпка (ако има такава);

17 otchet fakturi

2.3 Промени в  отчет на разходи (Всички Региони)

Вече имате възможност да изберете конкретните дати, за които желаете изтеглите отчет.

18 otchet razhodi

Отчетът е в XML файл и съдържа следните полета:

 • N -Номер на разход в отчетната книга;
 • Дата – Дата на регистрирания разход;
 • Тип – Тип разход;
 • Сметка – Счетоводна сметка за конкретния тип разход (Дебит сметка);
 • Контра сметка –  Счетоводна сметка за конкретния тип разход (Кредит сметка);
 • Сума – Сума на регистрирания разход;

19 otchet razhodi

2.4 Комуникация, Пощенска кутия, Изпратени писма- селектиране на информация (Всички Региони)

Направени са следните промени в Секция Комуникация, Пощенска кутия, Изпратени писма:

 • Имате възможност да селектирате и копирате текста, когато отворите писмо
 • Премахнати са ненужните скролове

20 komunikacia

2.5 Пациенти, Профил, Принтиране на информация за пациента (България)

При отпечатване на пациентските данни от Пациентски профил е добавено заглавие „Амбулаторен лист“ на документът, който ще отпечатате.

21 patient

Този текст можете да прочетете и на следните езици: English French Spanish French

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.