Какво ново – Юни 2015

1. Нови функционалности

 • Модул за онлайн резервации: нива на достъп (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение- генериране на фактура (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение,печат- визуализиране на цена разбита по процедури (Всички региони)
 • Пациентски профил: Ново поле „Научихте за нас от“ (Всички региони)
 • Пациентски профил, Приходи, Нефактурирани приходи – нов филтър (България)
 • Пациентски профил: Задължителни полета при създаване на нови пациенти (Италия)
 • Пациентски профил: Верификация на формата на „Codice Fiscale“ (Италия)
 • Пациентски профил: Нови полета (Италия)
 • Приходи: Добавяне на отстъпка като сума при генериране на фактура (Италия)
 • Приходи: Възможност за генериране на „под-фактура“ за всяко плащане свързано с основната фактура (Италия)
 • Приходи: Отпечатване на фактури,печат -визуализиране на цена разбита по процедури (Италия)
 • Статус и лечение – нова концепция (Италия)
 • Ценови групи ( gruppi di prezi) (Италия)

1.1 Модул за онлайн резервации: нива на достъп (всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да управлявате видимостта на членовете на Вашата практика в модула за онлайн резервации.

Може да зададете индивидуално за всеки потребител дали да бъде достъпен или не през модула за онлайн резервации.

1 Booking Module

1.2  Статус и лечение – генериране на фактура (всички региони)

Вече имате възможност да генерирате фактура за даден план за лечение директно от секция Лечение, Статус и лечение.

Стъпка 1: Натиснете бутона „Фактура“ за да генерирате фактура за конкретния план за лечение.

2 Фактура през план за лечение

Стъпка 2: Изберете процедурите, които ще бъдат фактурирани

3 Фактура през план за лечение 2

 

Стъпка 3:Фактурата е създадена

 

4 Фактура през план за лечение 3

1.3  Статус и лечение нови опции за печат на план за лечение (всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да принтирате план за лечение с разбивка на цена по процедура или само финалната цена за целия план за лечение.

Ако не желаете да предоставите подробна разбивка на цените по процедура, отмаркирайте полето „Цена на процедура“

5 План и лечение принт

Ще бъде принтирана само финалната цена:

 

6 План и лечение принт 2

1.4 Пациентски профил: Ново поле „Научихте за нас от“ (Всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да отбележите за всеки един Ваш пациент информация от къде е научил за Вас и Вашата клиника.

Това е един много полезен маркетингов инструмент, който може да Ви помогне да подобрите рекламата на Вашата клиника.

7 Къде научихте за нас

Може да изберете от опциите в падащото меню или пък да създадете Ваши собствени от Клиника, Списъци.

Тази опция е достъпна само за роля „Администратор“.

1.5 Пациентски профил, Приходи, Нефактурирани приходи – нов филтър (България)

В секция „Нефактурирани приходи“ е добавен нов филтър, според статуса на различните процедури.

Имате възможност да филтрирате визуализацията на процедурите, както следва:

 • Всички
 • Незавършена
 • Завършена

8 Филтър

Също така имате възможност да фактурирате и незавършени процедури, тъй като до момента това беше възможно само за завършените.

9 незавършени фактуриране

1.6 Статус и лечение (Trattamento & Status) – нова концепция (Италия)

Направените промени в секция Статус и лечение са както следва:

1.6.1 Статус на план за лечение

Добавени са различни опции за статус на план за лечение

Preventivo: Оферта за план за лечение, включва цена и описание на процедурите, които ще бъдат направени

Accettato: Планът за лечение е потвърден от пациента и може да бъде изпълнен;

Non Accettato: Планът за лечение е отказан от пациента.

Eseguito: Планът за лечение е завършен

В зависимост от статуса на плана за лечение се маркират и съответните карти на план за лечение.

10 New Fields

1.6.2 Ново поле „Acconto“ 

Това поле Ви дава възможност до добавите първоначално плащане ( депозит) преди да стартирате плана за лечение.

„Acconto“ може да се добавя независимо от статуса на плана за лечение.

Acconto се внася за определен план за лечение. При плащане на лечението: приключване на процедура, създаване на фактура и плащане на фактура, тази сума автоматично се приспада от тоталната стойност на плана за лечение.

11

Пример:

Acconto: 1000 EUR

Prezzo Totale: 1500 EUR

При плащане на фактурата, оставащото плащане е 500 EUR + 2 EUR Bollo.

12

1.6.3 Нови полета „Medico primario“ и „Consulente“

От тези полета трябва изберете главен стоматолог и консултант от наличните в падащото меню.

13

1.6.4 Редактиране на план за лечение

Под всеки план за лечение разполагате с обобщена информация относно:

 • Главен стоматолог
 • Консултант
 • Други членове на екипа
 • Стойност на план за лечение
 • Направено „Acconto“
 • Продължителност

14

За да редактирате съответния план за лечение, натиснете бутона „Modifica“ и редактирайте съответните данни.

 

15

16

Също така имате възможност да модифицирате тима за съответния план за лечение като натиснете бутона „Modifica i medici“.

 

17 modifica i medici

18 modifica i medici 2

1.6.5 Лабораторни поръчки (Prescrizione Laboratorio)

PracticeDent Ви дава възможност да заявите лабораторни поръчки.

Стъпка 1: Въведете необходимите данни за лабораторията/лабораториите, с които работите в :Comunicazione, Rubrica, „+“ бутон и изберете категория „Laboratorio“ от падащото меню

19 lab

Ако не сте въвели данни за лаборатория, ще получите нотификация, когато кликнете на бутона „Laboratory Reference„.

Ако кликнете върху съобщението, ще бъдете директно прехвърлени в секция Comunicazione, Rubrica за да въведете необходимите данни.

20 lab2

Стъпка 2: Въвеждане на данни

След като сте добавили лаборатория, натиснете бутона „Laboratory Reference“ и изберете лаборатория от списъка, също така добавете детайли за съответната поръчка, тъй като полето е задължително

21 Screenshot_3

22 лаб4

Стъпка 3: Изберете от списъка с анамнези (ако има такива)

Ако няма въведени анамнези, натиснете бутона „Continua“

23 anamnesis

Стъпка 4: Генериране на лабораторна поръчка в PDF файл

 

24 Screenshot_4

1.7 Пациентски профил: Задължителни полета при създаване на нови пациенти (Италия)

При регистрация на нов пациент следните полета в регистрационната форма са задължителни:

 • Nome
 • Telefono
 • Canale Di Marekting

25 Задължителни полета - Италия

1.8 Пациентски профил: Верификация на формата на „Codice Fiscale“ 

PracticeDent разполага с вградена логика, която верифицира формата на Codice Fiscale.

Ако сте въвели кода с грешен формат, то границата на полето ще бъде оцветена в червено, но въпреки това ще може да продължите с направените промени

26 Codice Fiscale

1.9 Пациентски профил: Нови полета (Италия)

Новите полета в пациентски профил са както следва:

 • Luogo
 • Professione
 • Nome del medico curante
 • Cellulare (per SMS)

27 New Fields

1.10 Приходи: Отпечатване на фактури, печат -визуализиране на цена разбита по процедури (Италия)

PracticeDent Ви дава възможност да принтирате фактура с разбивка на цена по процедура или само финално дължимата сума.

Ако не желаете да предоставите подробна разбивка на цените по процедура, отмаркирайте полето „Цена на процедура

28 Procedure price

1.11 Приходи: Добавяне на отстъпка като сума при генериране на фактура (Италия)

При генериране на фактура, имате възможност да добавите отстъпка под формата на сума. Възможна е и комбинация между отстъпка под формата на сума и процент.

Отстъпката под формата на сума може да бъде добавена само към финалната сума на процедурите.

29 Отстъпка сума

Отстъпката е добавена:

 

30 Screenshot_1

31 Screenshot_2

1.12 Приходи: Възможност за генериране на „под-фактура“ за всяко плащане свързано с основната фактура (Италия)

PracticeDent Ви дава възможност за всяко частично плащане по фактура да генерирате под-фактура.

Генерираната фактура съдържа детайли за конкретното плащане и може да бъде отворена в PDF формат.

32 Фактура

1.13 Ценови групи ( gruppi di prezi) (Италия)

Тази опция Ви дава следните възможности:

1. Възможност за създаване на персонализиран списък на ценовите групи с роля Администратор (Studio medico, Elenchi,Gruppi Di Prezzi)

Стъпка 1: Изберете Gruppi Di Prezi от падащото меню:

33

Стъпка 2: Натиснете бутона „+“ за да добавите нова група:

 

34 Price Group 1

Стъпка 3: Групата е добавена

 

35

2. Ново поле в пациентски профил за добавяне на ценовата група

По подразбиране няма зададена група- полето е празно
Когато няма избор, да се показва стойност  = Standard
Показване на групата и в пациентската карта (qucik info card)

36

3.Ново поле за добавяне на ценова група за всяка процедура: Studio Medico, Listino Prezzi, Standart and Personalizza)

За всяка процедура имате възможност да дефинирате определена цена за всяка ценова група.

37

4. При назначаването на процедурата се взима предвид съответната цена, базирана на дефинираната ценова група.

 

38

2. Подобрения

Изданието  включва следните подобрения:

 • Присъствие- Отчитане на работното време- ограничение на роли (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение- визуализация на детайли и графика на план за лечение (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение- възможност за търсене на процедури в план за лечение (Всички региони)
 • Приходи: Възможност за търсене на фактури в секция Пациенти, Приходи, Фактури (Всички региони)

2.1 Присъствие- Отчитане на работното време- ограничение на роли (Всички региони)

1. Всеки потребител може да вписва единствено и само себе си.
2. Останалите потребители са видими ( дали са вписани или не), но статусът им не може да бъде редактиран.

39 Присъствие 2

3. Опции за достъп: Управление на модул присъствие

 

40 Присъствие

4. Администраторът има право да вписва/отписва останалите потребители.

5. Автоматично отписване след 24 часа, ако потребителят е забравил да се отпише.

2.2 План за лечение: Визуализация на детайли и графика (Всички региони)

В секция Статус и Лечение са направени следните промени:

 • Визуализация на детайли

Детайлите по линия на план за лечение включващи цена, продължителност и предплащане се визуализират под всеки план за лечение:

41 план за лечение

 •  Скриване/Показване на графика

Тази функционалност Ви дава възможност да скриете/покажете графиката на зъбите, списъка със състояния и процедури остава достъпен.

42 скриване на графика

43 скриване графика 2

2.3 Лечение, Статус и лечение- възможност за търсене на процедури в план за лечение (Всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да търсите за процедури в план за лечение спрямо зададени критерии (секция Пациенти, Лечение, Статус и Лечение, изберете План за лечение-Търсене):

44 процедури търсене

2.4 Приходи: Възможност за търсене на фактури в секция Пациенти, Приходи, Фактури (Всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да търсите фактура за точно определен пациент спрямо зададени критерии от неговия/нейния пациентски профил (секция Пациенти, Приходи, Фактури- Търсене):

45 tyrsene

Този текст можете да прочетете и на следните езици: English German French Italian Spanish French German

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.