Какво ново – Февруари 2015

Това е второто издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.16 включва следните нови функционалности:

 • Нововъведения при Известяванията (всички региони);
 • Нововъведения при Комуникационните функционалности (всички региони);
 • Права на достъп за членовете на практиката (всички региони);
 • Пациентски въпросник (Швейцария);

1.1 Нововъведения при Известяванията (всички региони)

При Известяванията са въведени следните нововъведения:

 • Известяване по подразбиране при създаване на нов пациентски профил;
 • Промяна в дизайна на обобщените Известявания;
 • Автоматична промяна на статуса („В очакване“ към „Изпратен“);
 • Нови опции за филтриране;
 • Подобрения при таблиците с известяванията;
 • Промените се отразяват незабавно в Началната страница;

1.1.1 Известяване по подразбиране

Тази функционалност Ви позволява да настроите системата така, че да при създаването на нов пациентски профил, автоматично да бъде създадено и известяване.

Идете в Клиника > Настройки > Други

 1. Администраторите могат да създават известявания по подразбиране за цялата клиника
 2. В настройките се използва същият подход за създаване на известявания, както и в пациентския профил.
 3. Така създадените известявания се държат като всяко друго известяване – могат да бъдат редактирани, трити и т.н.

image001

1.1.2 Промяна в дизайна на обобщение известявания

Всички известявания се показват обобщени, както е илюстрирано по-долу.

Всички статуси са показани с тяхната икона и с броя известявания.

Можете да кликнете върху статусите – т.е. ако кликнете върху „В очакване“, ще се отвори прозорец, в който ще видите всички известявания, които все още не са обслужени.

В следващото издание ще бъдат оцветени по следния начин:

image003

1.1.3 Автоматична промяна на статуса („В очакване“ към „Изпратен“)

Когато изпратите известяване към пациент, статусът атоматично се променя от „В очакване“ към „Изпратен“

1.1.4 Нови опции за филтриране

 • Филтриране по статус на известяването:

Ако кликнете върху някой от статусите в обобщените известявания (напр. „Изпратен“), само известявания, които отговарят на този статус, ще Ви бъдат показани.

 • Филтриране по метод на известяване:

Ако изберете конкретен метод на известяване (напр. Имейл), само записи с този метод на известяване ще Ви бъдат показани:

image005

1.1.5 Подобрения при таблиците с известяванията

Таблиците с известяванията вече съдържат две отделни колони за информация относно повторяемостта на известяването, както и падеж (следваща дата) на известяване.

image007

Таблиците имат и Търсене (име, дата, вид и бележки), сортиране (по същите полета) и филтър за метод (Всички / СМС / Имейл / Телефон / Поща / Друг).

image009

Имената на пациентите в таблиците вече показват карта с допълнителна информация, когато минете с мишката върху тях.

image011

1.1.6 Промените се отразяват незабавно в началната страница

Промените вече се отразяват незабавно в началната страница.

1.2 Нововъведения при функционалност Комуникация (всички региони)

Следните нововъведения са налични в секция Комуникация:

 • Възможност за ползване на шаблони при циркулярните писма;
 • Предупреждение при изпращане на кореспонденция към повече от 10 получателя;
 • Циркулярни писма – възможност за принтиране;
 • Шаблони, Финансова информация – добавено поле „Дата на фактурата“

1.2.1 Възможност за ползване на шаблони при циркулярните писма

Тази функционалност Ви позволява да използвате шаблони при създаването на циркулярни писма от секция Комуникация.

Обърнете внимание, че е създадена нова категория за шаблони – „Пощенска кутия“

За да използвате шаблони в циркулярните писма, трябва да създадете шаблони в категория „Пощенска кутия“

Не можете да използвате шаблони, които не са от категория „Пощенска кутия“. За да работите с обикновени текстови шаблони, използвайте зелената и оранжевата стрелка, както във всички други текстови полета.

image013

image015

1.2.2 Предупреждение при изпращане на кореспонденция към повече от 10 получателя

Ако потребителят избере повече от 10 получателя и кликне „Изпрати“, ще получи предупредително съобщение, което го информира, че в зависимост от настройките на съответната пощенска услуга която ползва, операцията може и да не бъде изпълнена.

(Например, Yahoo има ограничение за изпращането на не повече от 10 имейла едновременно).

Опитвате се да изпратите едноверменно повече от {0} съобщения. Това може да доведе до проблеми при тяхното изпращане. Моля намалете броя на получарелите, или продължете на Ваша отговорност!

image017

1.2.3 Циркулярни писма – възможност за принтиране

Тази функционалност Ви позволява да отпечатвате циркулярни писма.

Всички писма се обработват от системата и Ви се предоставят в отделен таб/прозорец като PDF файл, който после можете да изпринтирате.

Стъпка 1: Започвате документ

Стъпка 2: Избирате шаблон „Документ“

image019

Step 3: Натискате бутон „Печат“

image021

1.2.4 Шаблони, Финансова информация – добавено поле „Дата на фактурата“

Добавено е ново поле в циркулационните писма, раздел „Финансова информация“ – „Дата на фактурата“.

Датата отговаря на датата на създаване на фактурата.

image023

1.3 Права на достъп за членовете на практиката (всички региони)

Правата на достъп до секция „Клиника“ за членове, които не са Администратори, вече са ограничени.

По този начин ще бъдат избегнати случайни грешки и недоброжелателни промени.

Всеки член на практиката (който не е администратор) има достъп само до личния си профил, график и настройки.

image025

1.4 Пациентски въпросник (Швейцария)

Тази функционалност Ви позволява да предоставите на Ваши нови пациенти (които нямат все още пациентски профил в PracticeDent) възможността да попълняр въпросник, включващ лични детайли и клинична история. След като въпросникът бъде попълнен и потвърден, пациентският профил се създава автоматично в PracticeDent.

Стъпка 1: Отидете на адрес www.practicedent.com/NewPatient

Стъпка 2: Влезте с Вашето собствено потребителско име и с Вашата парола, и изберете език

image027

Стъпка 3: Попълнете (Вие или Вашият пациент) отговорите на всички въпроси.

Стъпка 4: Пациентът Ви подписва въпросника и кликва бутона за потвърждение.

image029

След като бъде потвърден въпросникът, в системата се създава автоматично нов пациентски профил, който използва данните от въпросника.

Демографските данни и координатите попадат в Профила.

Болести и състояния попадат в Анамнеза.

Останалата информация попада в Клинични бележки.

image031

Също така, въпросникът се прикачва като PDF файл в Пациент / Комуникация.

image033

2. Подобрения

Издание 1.16 включва следните подобрения:

 • Подобрения при търсенето на пациенти (всички региони);
 • Запазване на избрания изглед в Рецпция/Календар (всички региони);
 • Подобрения при търсенето на пациенти (всички региони);
 • Фактури – Лаборатория, цените на материалите не се включват в отстъпките;
 • Премахване на отстъпка „0%“ при отпечатване на фактурите, ако няма приложена отстъпка (всички региони освен България);
 • Нови НЗОК ценови листи (България);
 • Подобрения в секция „Финанси“ (Швейцария и Германия);
 • Адрес на „джи пи“ (доктор) – допълнително поле (Швейцария);
 • Подобрения по материалите (Великобритания);
 • Поле ДДС за собствени процедури (Великобритания);
 • Допълнителни полета в пациентски профил (Великобритания);

2.1 Подобрения при търсенето на пациенти (всички региони)

Възможност за търсене по пощенски код (всички региони освен България) и дата на раждане

 • Датата на раждане трябва да се въведе по стандарта, приет за съответния регион (напр. дд/мм/гггг или дд.мм.гггг).

Обърнете внимание, че пълната дата, или пълният пощенски код, трябва да бъдат въведени, за да работи този вид търсене.

image035

Търсенето по пощенски код ще бъде налично в следващото издание.

image037

2.2 Запазване на избрания изглед в Рецепция и Календар: 24ч и разграфен календар (всички региони)

Това подобрение Ви позволява да изберете 24-часов изглед и/или разграфен календар, като системата запазва избраните от Вас настройки дори и ако преминете към друга секция от системата.

Стъпка 1: Отидете в Календар или рецепция;

Стъпка 2: Изберете желаните от Вас промени в изгледа (напр. разграфен календар);

image039

Стъпка 3: Преминете в друга секция на системата, или излезте от нея;

Стъпка 4: Когато се върнете в Календар/Рецепция ще забележите, че изгледът е запазен;

image040

2.3 Нови колони в началната страница: Просрочени фактури и неплатени фактури

Две нови колони, „Оставащи“ и „Фактура №“ са добавени в секции „Просрочени фактури“ и „Неплатени фактури“ на началната страница.

Колоните са налични и като критерии за търсене, както и при експорт на данните.

image042

2.4 Фактури – Лаборатория, цените на материалите не се включват в отстъпките

При прилагането на отстъпка върху фактура, която съдържа лабораторни процедури и/или материали, отстъпката не се прилага върху тях. Отстъпката е приложима единствено при лечението (нелабораторни процедури).

Горното е валидно и за показаните в PracticeDent фактури, и пи отпечатване.

Стъпка 1: Отидете в секция „Финанси“;

Стъпка 2: Добавете процедура (лечение) и материал;

image044

Стъпка 3: Създайте фактура и добавете отстъпка (напр. 10%);

image046

Отстъпката се прилага само върху процедурата:

image048

image050

2.5 PracticeDent приставка: автоматично повторно свързване (всички региони)

Приставката вече автоматично се свързва повторно ако бъде установено нарушение във връзката.

Така се избягва необходимостта да въвеждате потребителско име и парола всеки път, когато има проблем с интернет свързаността.

2.6 Премахване на отстъпка „0%“ при отпечатване на фактурите, ако няма приложена отстъпка (всички региони освен България)

Ако приложите процедура без отстъпка, отпечатаната фактура вече няма да включва полето „Отстъпка“ със стойност „0%“.

image052

При отпечатване на фактурата, отстъпката „0%“ не е включена:

image054

2.7 Нови НЗОК ценови листи (България)

Промените в ценовите списъци на НЗОК от 1.01.2015 са включени в PracticeDent.

2.8 Подобрения в секция „Финанси“ (Швейцария и Германия)

Няколко подобрения при функционалностите в секция „Финанси“

2.8.1 Сериен номер при разсрочено плащане

В случаите на разсрочено плащане е добавен сериен номер за всяка вноска в разпечатката за фактура.

image056

Този текст можете да прочетете и на следните езици: English

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.