Поддръжката – ключов актив на софтуера за управление на практиката

supportМного фактори трябва да се вземат предвид при избора на софтуер за управление на практиката. Едно от най-важните неща, на които трябва да обърнете внимание, е качеството на поддръжката на продукта.

Когато избирате кой продукт да закупите, условията за поддръжката на всички потенциални продукти трябва да бъдат разгледани поединично.

Надеждна система с бърза поддръжка

Трябва да се запитате дали поддръжката се предлага на Вашия език, особено когато става дума за международни компании. Служителите на практиката Ви също е добре да проверят работното време на поддръжката – дали е достъпна по време на техните смени? Цялата публикация „Поддръжката – ключов актив на софтуера за управление на практиката“