Какво ново – Февруари 2015

Това е второто издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.16 включва следните нови функционалности:

  • Нововъведения при Известяванията (всички региони);
  • Нововъведения при Комуникационните функционалности (всички региони);
  • Права на достъп за членовете на практиката (всички региони);
  • Пациентски въпросник (Швейцария);

Цялата публикация „Какво ново – Февруари 2015“