Какво ново – Март 2015

 1.Нови Функционалности

Издание 1.17 включва следните нови функционалности.

  • Известяване: Персонализиране на типовете известяване (Всички региони);
  • Дългосрочно удостоверяване на сесия: „Запомни ме“ при вписване (логване) във въпросника до 1 седмица (Всички региони);
  • Google Glass Интеграция с PracticeDent (Всички региони);
  • Рецепция: Цветови код за членовете на екипа във Вашата клиника(Всички региони);
  • Нова секция „Материали“ (България);
  • Нов полета в пациентския профил (България);

Цялата публикация „Какво ново – Март 2015“