Какво ново? – Април 2015, Част 2

Това е петото издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.19 включва следните нови функционалности:

  • Документи, печат – полета за подпис от доктор и пациент (Всички региони);
  • Начало, Информация за събития (Рецепция или Календар) – карти без информация за пациент (Всички региони);
  • Финанси, Отчети: „Нови пациенти“ (Всички региони);
  • Рецепция, „Замразяване“ на полето с календар (Всички региони);
  • Клиника, Списъци – Сметкоплан (България);
  • Пациентски профил, Приходи – Промяна на начин на плащане на фактура (Всички региони);

Цялата публикация „Какво ново? – Април 2015, Част 2“

Какво ново? – Април 2015

Това е четвъртото издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.18 включва следните нови функционалности:

  •  Пациентски профил: Лечение: Собствени състояния – тип „Процедура“ -възможност за избиране на статус Дефектна/Завършена (Всички региони);
  •  Нотификация при превишен лимит на качване на файлове (Всички региони);
  •  Приходи: Възможност за принтиране на квитанция за направена вноска по Разсрочено плащане ( Всички региони); 
  •  Клиника: Персонал, Нови роли (Всички региони);

Цялата публикация „Какво ново? – Април 2015“