Модул „Възнаграждения“

Модул „Възнаграждения“ Ви дава възможност да приложите гъвкави методи на управление на възнагражденията към Вашия персонал, съобразени със съществуващите процеси във Вашата практика.

Възможностите, които Ви дава този модул са:

  • Определяне на възнаграждението като процент и/или твърда сума преди или след отстъпка;
  • Индивидуално задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение за всеки стоматолог във Вашата клиника;
  • Индивидуално задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение за всяка процедура;
  • Задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение – генерално за всички процедури;
  • Детайлна справка за всички извършени процедури по период и стоматолог
  • Детайлна справка за цена и дължимо възнаграждение на всички извършени процедури;
  • Създаване на автоматичен разход „Заплати“ и визуализация в Отчетна книга;
  • Отчети по доктор и процедури;

Цялата публикация „Модул „Възнаграждения““