Какво ново – Юли 2015, част 2

1. Нови функционалност

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Пациентски профил, Статус и лечение, Процедури, Ново поле: Дата на завършване (Всички региони)
 • Комуникация, Копиране на информация от външни източници (Всички региони)
 • Онлайн резервации, Персонализиране на полето „Оплакване“ (Всички региони)
 • Планер: Добавяне на национални празници и причини за отсъствие (Всички региони)

Цялата публикация „Какво ново – Юли 2015, част 2“

Какво ново – Юли 2015

1. Нови функционалности

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Финанси, Отчетна книга: трансфер на сума от една сметка в друга (Всички региони);
 • Финанси, Фактури: Принтиране на повече от една фактура (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Разходи, Отчетна книга:Възможност за експорт на отчет в CSV формат (Всички региони)
 • Финанси, Фактури: Добавяне на полета с допълнителна информация в отчета (Всички региони);
 • Процедури, материали и фактури: Нови полета – каталожна цена, единична цена и обща стойност (Всички региони);
 • Автоматична промяна на повтаряемите известявания от „Потвърдени“ в „Необслужени“ (Всички региони);
 • Пациентски профил, Ново поле: Дата на добавяне (Всички региони)
 • НЗОК: Нови полета за автоматична номерация на амбулаторни листи на ниво стоматолог и договор (България);
 • НЗОК: Автоматично отпечатване на дата, име и фамилия на стоматолог

Цялата публикация „Какво ново – Юли 2015“

Какво ново – Юни 2015

1. Нови функционалности

 • Модул за онлайн резервации: нива на достъп (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение- генериране на фактура (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение,печат- визуализиране на цена разбита по процедури (Всички региони)
 • Пациентски профил: Ново поле „Научихте за нас от“ (Всички региони)
 • Пациентски профил, Приходи, Нефактурирани приходи – нов филтър (България)
 • Пациентски профил: Задължителни полета при създаване на нови пациенти (Италия)
 • Пациентски профил: Верификация на формата на „Codice Fiscale“ (Италия)
 • Пациентски профил: Нови полета (Италия)
 • Приходи: Добавяне на отстъпка като сума при генериране на фактура (Италия)
 • Приходи: Възможност за генериране на „под-фактура“ за всяко плащане свързано с основната фактура (Италия)
 • Приходи: Отпечатване на фактури,печат -визуализиране на цена разбита по процедури (Италия)
 • Статус и лечение – нова концепция (Италия)
 • Ценови групи ( gruppi di prezi) (Италия)

Цялата публикация „Какво ново – Юни 2015“