НЗОК

Ръководство за работа с НЗОК модул

PracticeDent е изцяло интегриран с НЗОК.

Интеграцията с НЗОК включва следните възможности и инструменти:

 • Въвеждане на статус и процедури по НЗОК със съответните цени спрямо различните категории ЗОЛ;
 • Генериране и управление на амбулаторен лист, както и автоматична номерация;
 • Експорт на данни включващи номер на амбулаторен лист;
 • Месечна НЗОК фактура;
 • НЗОК Спецификация;
 • Месечен отчет по доктор към спецификацията;
 • Месечен отчет към НЗОК (XML);
 • Проверка на здравноосигурителен статус на пациента по ЕГН;
 • Електронен подпис към месечния XML отчет;

1. Настройки

За да използвате НЗОК модула в PracticeDent е необходимо да въведете всички необходими данни за Вашата клиника, Вашия личен профил, и пълни данни за Вашите пациенти, както и да изтеглите PracticeDent приставката, за да можете да проверявате здравноосигурителен статус на пациента и да използвате електронен подпис при подписване на месечния XML отчет.

1.1 Настройки на Личен профил

Отворете Клиника, Профил, бутон „Редактирай„.

Въведете необходимите данни както е показано на екрана по-долу.

За да генерирате месечен XML отчет по НЗОК, се уверете, че преди да генерирате отчета сте маркирали FDI (ISO 3950) стандарт (Клиника,Клиника, „Редактирай“, Dental Notation). Ако работите с друг стандарт, след като генерирате отчета, отново може да се върнете към него.

Screenshot_44

Данните, които трябва да въведете във Вашия личен профил са както следва

ЛПК: личен професионален код

Код ПИДП/СИДП: изберете съответната опция от падащото меню спрямо това дали специалността Ви се отнася към ПИДП и/или СИДП.

2 код

Ако сте избрали Код ПИДП/СИДП по погрешка, стойността може да бъде нулирана след като изберете опция „–Изчисти–„ от падащото меню:

3 Screenshot_29

Ако не сте избрали код по ПИДП/СИДП, а желаете да генерирате отчет  или пък сте въвели код по ПИДП и желаете да генерирате месечен отчет по СИДП или обратното, то ще получите нотификация и няма да може да продължите с генерирането на отчета.

4 lipsvasht kod

5 Screenshot_49

 

1.2 Настройки на Клиника

За да използвате НЗОК функционалността е необходимо да въведете актуалните данни на Вашата клиника в секция Фирмена банкова информация и Здравна каса.

Ако не сте въвели данни в тези секции, няма да може да генерирате НЗОК Спецификация, Месечен отчет и месечна НЗОК фактура.

Ако не сте попълнили всички необходими данни, ще получите нотификация за грешка, съдържаща информация какво точно липсва във Вашия профил и този на клиниката.

6 Screenshot_41

Стъпка 1: Отворете Клиника, секции Фирмена банкова информация и Здравна Каса и натиснете бутона „Редактирай

Стъпка 2: Въведете данни в секции Фирмена банкова информация и Здравна каса

7 клиника

8 Screenshot_39

Стъпка 3: След като сте въвели необходимата информация, натиснете бутона „Запиши“ за да запазите направените промени.

Уверете се, че всички данни са коректно попълнени.

Стъпка 4: Въведете съответните договори с РЗОК.

За да добавите договор, натиснете бутона „+“  и въведете съответните данни.

Всяка клиника има право на един договор по ПИДП и на един договор по СИДП в рамките на територията на един РЗОК.

Тип на договор: ПИДП и СИДП

9 Screenshot_30

Номер на договор: Номер на договор по СИДП и/или ПИДП (до 6 цифри)

Доктор: Изберете стоматолога, на когото принадлежи договорът (титуляр), от падащото меню;

10 Screenshot_31

1.3 Настройки на пациентски профил

За да генерирате амбулаторен лист, спецификация, отчет по доктор към спецификация, месечен XML отчет и фактура е необходимо коректно да попълните необходимите пациентски данни.

Ако не сте попълнили всички необходими данни, ще получите нотификация за грешка, съдържаща информация какво точно липсва в пациентския профил и трябва да бъде актуализирано.

Уверете се, че сте въвели следната информация:

 • Име, презиме и фамилия на пациента (секция Пациенти, Профил);
 • ЕГН на пациента (секция Пациенти, Профил);
 • Здравна област на пациента  (секция Пациенти, Приходи, Застраховка);
 • Здравен регион на пациента (секция Пациенти, Приходи, Застраховка);
 • Номер на здравна книжка (секция Пациенти, Профил);

 

11 Screenshot_40

1.4 PracticeDent приставка

За да проверите дали даден пациент е здравноосигурен или не, е необходимо да инсталирате PracticeDent приставката и да въведете необходимите данни.

Стъпка 1: Изтеглете и инсталирайте PracticeDent приставката:

(Клиника, Настройки, PracticeDent приставка)

12 приставка

Стъпка 2: Влезте във Вашия акаунт

След като изтеглите PracticeDent приставката, можете да намерите нейната икона (бял зъб в зелен кръг) в най-дясната част на лентата със задачите (system tray). Натиснете десен бутон върху нея и изберете „Акаунт„:

13 акаунт

Стъпка 3: Въведете Вашите потребителско име и парола, които използвате за вход в PracticeDent:

14 akaunt 2

Стъпка 4: Натиснете отново десен бутон върху PracticeDent приставката, изберете опция НЗОК от менюто и въведете необходимите данни:

15 nzok akaunt

РЦЗ номер, ЕИК и парола, която трябва да Ви бъде предоставена от НАП:

16 akaunt3

Стъпка 5: След това натиснете бутона „Валидация„, за да получите съобщение, че сте успешно свързани със системата:

17 Screenshot_42

 

2. Процедури по НЗОК и издаване на амбулаторен лист.

Тази функционалност Ви дава възможност да въвеждате процедури по НЗОК спрямо различните категории лица (Специални групи (НЗОК)). Цените на процедурите са винаги актуални и са спрямо последните публикации от НЗОК и съответната група на ЗОЛ.

2.1 Избор на „Специални групи (НЗОК)“

PracticeDent има вградена логика за визуализиране на цените и наличните процедури спрямо селектираната стойност в полето „Специални групи (НЗОК)“.

Във всеки един пациентски профил, Вие имате възможност да отбележите дали пациентът принадлежи към дадена Специална Група (НЗОК), като на тази база се визуализират съответните процедури и цени.

Стойностите в полето „Специални групи НЗОК“ са както следва:

 • Няма: Това означава, че пациентът не принадлежи към специална група и са приложими стандартните цени за процедури по ПИДП и СИДП;
 • Лице, настанено в дом за отглеждане или задържано под стража: Приложими са цените за процедури по ПИДП и СИДП за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража.
 • Лице с психични заболявания: Приложими са цените за процедури по ПИДП и СИДП за  за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия;

*Ако лице над 18 години е маркирано в тази група, тук няма специални цени по ПИДП и СИДП, тъй като тези лица са обект на специални програми и тези дейности не се отчитат по НЗОК.

18 Screenshot_32

2.2 Процедури по ПИДП и СИДП

Тук са включени следните процедури със съответните цени по ПИДП и СИДП:

 • Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК;
 • Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК;
 • Първична дентална помощ за ЗОЛ до и над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража;
 • Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
 • Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража
 • Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
 • Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 • Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
 • Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
 • Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия
 • Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

2.3 Добавяне на състояния и  процедури  по НЗОК

2.3.1 Добавяне на състояния на постоянни зъби

Имайте предвид, че първо трябва да добавите състоянията по съответния план за лечение, а след това процедурите, за да може маркираните състояния да се визуализират в графиката на амбулаторния лист.

Ако първо добавите процедура, а след това състояния, то те няма да бъдат визуализирани в графиката на амбулаторния лист.

Стъпка 1: Добавете план на лечение

За да добавите състояния ( статус) по НЗОК трябва да създадете Ресторативен план на лечение.

За да добавите нов план за лечение, натиснете бутона „+

Полетата, които може да актуализирате са:

План за лечение/Оферта: Ако искате преди да стартирате с плана за лечение, може да предоставите ценова оферта на пациента, за да вземе решение дали да я потвърди като план за лечение

Име: Име на план за лечение. Добре е да добавите име, за да може да различавате плановете за лечение, ако са повече.

Дата: Дата на плана за лечение. Автоматично се задава датата на добавяне

Включи и: Ресторативен/Перио/Нито един: В зависимост от опцията, която сте избрали ще се визуализира съответната графика.

Вкл. вече нанесени липсващи зъби: Тази опция Ви дава възможност при създаване на следващ план, липсващи зъби маркирани в предходния да бъдат автоматично копирани.

Вкл. вече съществуващи импланти: Тази опция Ви дава възможност при създаване на следващ план, вече съществуващи импланти маркирани в предходния да бъдат автоматично копирани.

Натиснете бутона „ОК„, за да добавите плана за лечение:

 

19 Screenshot_7

Планът за лечение е добавен и сега е време да добавите съответните състояния и процедури.

Графиката, която се визуализира е в зависимост от това каква дентална нотация сте избрали за Вашата клиника или профил.

20 Screenshot_5

Стъпка 2: Добавяне на състояние.

За да добавите Състояние на постоянни зъби, изберете графиката на Постоянни зъби и превключете на опция „Състояния“ в горен или долен ляв ъгъл на графиката.

Имате няколко опции, за да добавите състояние:

 • Кликнете двукратно върху избрания от вас зъб;
 • Кликнете върху бутона „+“ в секция „Състояния„;
 • Кликнете върху бутона „+Състояние“ в долния десен ъгъл на графиката;

21 Screenshot_19

Стъпка 3: Добавяне на детайли за състояние

Стъпките за добавяне на състояние при всяка една от избраните опции са едни и същи.

Въвеждане на статус: Може да стане ръчно или да изберете от предоставения списък;

Повърхност: Изберете повърхността, за която се отнася състоянието;

Графика: Изберете зъба, за който се отнася състоянието;

Бележки: Тук може да добавите свободен текст ( пояснения) или пък готов шаблон;

Запиши & Нов: За добавите повече от едно състояние, натиснете този бутон;

Натиснете бутона „Запиши“ за да запазите промените:

22 screenshot_1

 

Състоянието е добавено, а зъбът е маркиран със съответния цвят, отговарящ на добавеното състояние.

Цветовете на състоянията са предварително заложени в програмата.

23 Screenshot_240

За повече детайли относно състоянието, може да натиснете бутона обозначен с лупа.

24 Screenshot_243

Стъпка 4: Визуализация на състояние в амбулаторен лист

Състоянието в амбулаторен лист се визуализира само при завършена процедура и издаден амбулаторен лист.

25 Screenshot_25

Стъпка 5: Визуализация в XML отчет

Състоянието в XML отчет се визуализира само при завършена процедура и издаден амбулаторен лист.

26 Screenshot_26

Стъпка 6: Редакция на състояние.

За да редактирате състоянието или да го изтриете, натиснете бутона за редактиране.

27 Screenshot_242

28 Screenshot_2

Стъпка 7: Изтриване на състояние.

Натиснете бутона за редактиране и след това „Изтрий„.

29 Screenshot_23

30 Screenshot_2

2.3.2 Добавяне на процедури по НЗОК на постоянни зъби

PracticeDent разполага със списък от процедури и съответните цени според наредбите на НЗОК.

PracticeDent има вградена логика за визуализиране на цените и наличните процедури спрямо селектираната стойност в полето „Специални групи (НЗОК)“.

Във всеки един пациентски профил, Вие имате възможност да отбележите дали пациентът принадлежи към дадена Специална Група (НЗОК), като на тази база се визуализират наличните процедури със съответните цени.

Уверете се, че първо сте добавили всички налични състояния преди да добавите процедура.

Стъпка 1: Добавяне на процедура.

Отворете графиката на Постоянни зъби.

За да добавите процедури, имате няколко опции:

 • Кликнете върху бутона „Генерирай предложения“ ( показано в предходната точка), за тази цел трябва да сте избрали секция Състояния ( горен ляв или долен ляв ъгъл на графиката)
 • Кликнете двукратно върху избрания от вас зъб, за тази цел трябва да сте избрали всекция Процедури ( горен ляв или долен ляв ъгъл на графиката);
 • Кликнете върху бутона „+“ в секция „Процедури„;
 • Кликнете върху бутона „+“ в долния десен ъгъл на графиката;

31 Screenshot_20

Стъпка 2: Избор на процедура по НЗОК.

Стъпките за добавяне на процедури при всяка една от избраните опции са едни и същи.

Изберете процедура от списъка  НЗОК и натиснете бутона „Продължи

32 Screenshot_15

Стъпка 3: Добавяне на детайли свързани с процедурата.

Въведете необходимите данни за процедурата:

Статус: Предложена/Частично завършена/Завършена

Цена по НЗОК: Цената е спрямо последните актуализации на НЗОК и не може да бъде модифицирана.

Дата на завършване: Изберете дата на завършване. Автоматично е заложена днешна дата, но може да бъде променена.

Диагноза: Диагнозата се визуализира автоматично спрямо предварително въведените състояния.

Алергии: Тези данни се визуализират автоматично спрямо информацията въведена в Пациентски профил, секция „Анамнеза“

Заболявания: Тези данни се визуализират автоматично спрямо информацията въведена в Пациентски профил, секция „Анамнеза“

Минали заболявания: Може да бъдат добавени ръчно или от шаблон

Бележки: Добавете свободен текст или готов шаблон.

Запиши & Нов: Ако желаете да добавите повече от една процедури.

Натиснете бутона „Запиши“ за да запазите промените:

33 Screenshot_16

Процедурата е добавена:

34 Screenshot_17

Стъпка 4: Визуализация в амбулаторен лист

Процедурата се визуализира в амбулаторни лист

35 Screenshot_21

Стъпка 5: Визуализация в XML отчет

36 Screenshot_22

Стъпка 6: Редактиране на процедура.

За да редактирате процедура или да я изтриете, натиснете бутона за редактиране.

37 Screenshot_27

Стъпка 7: Изтриване на процедура.

За да изтриете процедура, натиснете бутона за редактиране и след това бутина „Изтрий„.

38 Screenshot_28

2.3.3 Добавяне на статус на млечни зъби

PracticeDent разполага с графика на Млечни зъби. При снемане на статус и добавяне на процедури на млечни зъби е необходимо да отворите графиката на Млечни зъби.

Стъпка 1: Добавете рестортивен план за лечение

39 Screenshot_7

Стъпка 2: Отворете графиката за Млечни зъби

40 Screenshot_6

Стъпка 3 :Добавяне на  състояние

За да добавите Състояние на постоянни зъби, изберете графиката на Постоянни зъби и превключете на опция „Състояния“ в горен или долен ляв ъгъл на графиката.

Имате няколко опции, за да добавите състояние:

 • Кликнете двукратно върху избрания от вас зъб;
 • Кликнете върху бутона „+“ в секция „Състояния„;
 • Кликнете върху бутона „+Състояние“ в долния десен ъгъл на графиката;

41 Screenshot_33

Стъпка 4:Маркиране на млечен зъб

За да се визуализират наличнитемлечни зъби  в амбулаторния лист и XML отчета е необходимо да маркирате съответните млечни зъби със статус „Млечен“.

За целта кликнете два пъти върху съответния зъб ( предварително трябва да сте отворили опция Състояния) изберете статус Млечен зъб.

42 Screenshot_3

Състоянието е добавено:

43 Screenshot_8

Не забравяйте, че след като сте снели статус, трябва да добавите процедура за визуализация на състоянието в амбулаторния лист.

Стъпка 5: Визуализация в амбулаторен лист

Млечният зъб е маркиран като такъв с кръгче.

44 Screenshot_6

Стъпка 6: Визуализация в XML отчет

45 Screenshot_7

Стъпка 7: Добавяне на статус на млечен зъб

За да добавите състояние на млечен зъб (пример Кариес), няма нужда преди това този зъб да бъде маркиран като млечен, защото PracticeDent автоматично ще разпознае този зъб като такъв и ще го визуализира със съответните атрибути в амбулаторния лист и XML отчета.

46 Screenshot_4

Статусът е добавен:

47 Screenshot_9

Стъпка 8: Визуализация на статус на млечен зъб в амбулаторен лист

48 Screenshot_10

Стъпка 9: Визуализация на статус на млечен зъб в XML отчет

49 Screenshot_11

2.3.4 Добавяне на процедури на млечен зъб

Процесът за добавяне на процедури на млечни зъби е същия като този за добавяне на процедури на постоянни зъби.

За да добавите процедура на млечен зъб е необходимо да отворите графиката Млечни зъби и да изберте опция „Процедури“, а след това следвайте инструкциите в секция  2.3.2 Добавяне на процедури по НЗОК на постоянни зъби.

50 Screenshot_9

 

2.4 Генериране, плащане, принтиране и сторниране на амбулаторен лист по НЗОК

2.4.1 Генериране на амбулаторен лист

Стъпка 1: Маркирайте процедурата/ процедурите като „Завършена“:

За да издадете амбулаторен лист, маркирайте процедурата като завършена или пък я добавете директно от секция „Приходи“ – „+Процедури“.

51 Screenshot_10

Всички Завършени процедури се визуализират в секция Пациенти, Приходи, Нефактурирани Приходи

52

Стъпка 2: Селектирайте процедурата/процедурите и натиснете бутона „Амбулаторен лист (НЗОК)“:

53

По този начин ще бъде генериран амбулаторен лист и процедурата/процедурите  Ви ще бъде прехвърлена в секция „Фактури„, което означава, че са завършени и предстои плащане по тях.

Моля да имате предвид, че ако пациентът има въведени повече от покриваните от НЗОК процедури, то ще се изпише  следното предупредително съобщение.

54

Ако въпреки това желаете да добавите процедурата, натиснете бутона „Продължи“.

Стъпка 3: Генериране на амбулаторен номер:

PracticeDent автоматично генерира пореден амбулаторен номер (уникален за всеки пациент).

55 Screenshot_23

56 amb

Ако пациентът има повече от една процедура по НЗОК в рамките на месеца, то двете процедури ще бъдат с един амбулаторен номер (т.е всички процедури по НЗОК в един месец ще бъдат с един амбулаторен номер)

Ако процедурите по НЗОК са в различни месеци, то амбулаторните номера ще бъдат различни.

Разбира се, Вие имате възможност да коригирате амбулаторния номер, ако се налага.

2.4.2 Отпечатване на амбулаторен лист

За да отпечатате амбулаторен лист натиснете бутона с принтер.

57 принт

Амбулаторният лист се отваря в DOCX формат, от където може да бъде принтиран или запазен на Вашия компютър.

Заложено е Амбулаторният лист се визуализира на една страница, но в случай, че са добавени повече процедури, или са с по-дълги имена, то полето за подпис и печат се изместват на втора страница.

Ако желаете да принтирате амбулаторния лист на една страница, може да маркирате празните редове и да ги изтриете.

Уверете се, че сте попълнили всички данни, които трябва да се визуализират в отпечатания амбулаторен лист.

2.4.3 Плащане на процедури по НЗОК

За да маркирате процедурите в даден амбулаторен лист като платени натиснете бутона „Платено

58 платено

Може да изберете начин на плащане и плащането ще отиде в съответната сметка:

59 Screenshot_50

Плащането се визуализира в Отчетната книга

60 Screenshot_51

Процедурите в амбулаторния лист са маркирани като платени:

61 Screenshot_34

2.4.4 Сторниране на амбулаторен лист

Ако сте допуснали грешка във въведените процедури: тип процедури, цени или дата, Вие имате възможност да сторнирате амбулаторния лист и да издадете нов, след като направите необходимите корекции. Възможно е сторниране на амбулаторен лист, независимо от неговия статус: В очакване, платен или отказан.

За тази цел използвайте бутона „Сторно“ и изберете опция „Да„.

62 creenshot_35

Амбулаторният лист  е маркиран като сторниран:

63 Screenshot_36

 

Процедурите в сторнирания амбулаторен лист автоматично се връщат в секция Нефактурирани приходи, от където може да бъдат редактирани с бутона за редакция:

След като направите необходимите корекции, може да издадете амбулаторния лист наново.

2.4.5 Отказване на амбулаторен лист

Амбулаторният лист може да бъде маркиран като отказан, в случай на определени обстоятелства.

64 отказано

В случай, че амбулаторният лист е маркиран погрешно като отказан, може да бъде сторниран и след това коригиран:

65 Screenshot_43

Процедурите в сторнираните амбулаторни листи не се визуализират в генерираните документи (НЗОК отчет, спецификация, месечна фактура и отчет по доктор).

3. Генериране на месечен XML отчет

Тази функционалност Ви дава възможност да генерирате месечен отчет към НЗОК в XML формат.

Отчетът може да бъде генериран от секция Финанси, Фактури, Отчети към НЗОК, Месечен отчет към НЗОК.

66

Изберете съответния стоматолог и номер на договор (СИДП/ПИДП):

67 Screenshot_37

След като сте избрали номер на договор и стоматолог, натиснете бутона „Стартирай“ за да генерирате месечния XML отчет:

XML отчетът е генериран и може да бъде съхранен на Вашия компютър.

Името на XML отчетът трябва да съдържа следните атрибути:

STOM_ РЦЗ_ЛПК_специалност_YYYYMM_версия.xml, където:

където STOM е изписано с латински букви,

РЦЗ – регистрационен номер на практиката;

ЛПК – личен професионален код на денталния лекар;

специалност – код специалност на денталния лекар;

YYYYMM – година и месец на отчет;

версия – пореден номер на версия – 2 цифри, като се започва от 01.

68 Screenshot_12

Така изглежда отчетът в XML формат:

69 Screenshot_38

4. НЗОК  Месечна Фактура

Тази функционалност Ви дава възможност да генерирате месечна фактура към НЗОК.

Фактурата може да бъде генерирана от секция Финанси, Фактури, Отчети към НЗОК, НЗОК Фактура.

По подразбиране е заложено генериране на фактура за текущия месец.

70 фактура

PracticeDent Ви дава възможност да генерирате НЗОК фактура със задна дата.

За да генерирате фактура със задна дата, изберете период (месец) чрез кликване върху стрелките, както е показано:

71 Screenshot_45

Изберете номер на договор и натиснете бутона „Стартирай„.

PracticeDent Ви дава възможност да промените датата на издаване на фактурата:

72 Screenshot_46

Фактурата е генерирана в PDF формат и може да бъде принтирана.

5. НЗОК Спецификация

Тази функционалност Ви дава възможност да генерирате НЗОК спецификация/ спецификации ( в зависимост от извършения тип процедури по ПИДП и/или СИДП и категория ЗОЛ) в PDF формат.

Спецификацията може да бъде генерирана от секция Финанси, Фактури, Отчети към НЗОК, НЗОК Спецификация:

73 спец

Изберете номер на договор, за който искате да генерирате НЗОК спецификация и натиснете бутона „Стартирай„:

74 спец2

Спецификацията е генерирана в PDF формат за избрания договор.

Ако сте генерирали повече от една спецификация ( пример: дейности свързани със Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия), то спецификацията за този тип процедури ще бъде генерирана отделно- на следваща страница/страници, от където може да бъде принтирана.

6. НЗОК Отчет по доктор

Тази функционалност Ви дава възможност да генерирате съответния месечен отчет по доктор към месечната НЗОК спецификация.

За да генерирате НЗОК отчет по доктор в настройките на Вашата клиника трябва да маркирате вида на лечебното заведение като :Групова практика, Дентален център или Медико-дентален център.

Ако изберете опция „Индивидуална практика“ няма да имате възможност да генерирате отчет по доктор.

Отчетът по доктор може да бъде генерирана от секция Финанси, Фактури, Отчети към НЗОК, НЗОК отчет по доктор.

75 отчет

Изберете номер на договор и име на стоматолога, за когото желаете да генерирате отчета:

76 отчет2

Отчетът е генериран в PDF формат за избрания договор и стоматолог.

Ако сте генерирали повече от един отчет ( пример: дейности свързани със Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия), то отчетът за този тип процедури ще бъде генериран отделно – на следваща страница/страници.

7. Експорт на данни в удобен формат

PracticeDent Ви дава възможност да направите експорт на данни свързани с издадените от Вас амбулаторни листи за дефиниран от Вас период.

Това става от секция Финанси, Фактури, Експорт.

77 експорт

Данните ще бъдат генеирани в XML формат.

78 Screenshot_48

8. Електронен подпис за XML отчет

Тази функционалност Ви дава възможност да подписвате Вашия месечен XML отчет използвайки електронен подпис.

Стъпка 1: Инсталирайте електронния подпис на Вашия компютър според инструкциите на Вашия доставчик и се уверете, че работи.

За да подписвате файлове, електронният подпис трябва да бъде активен на Вашия компютър ( т.е да бъде включен).

Стъпка 2: Инсталирайте приставката на PracticeDent от Клиника, Настройки, PracticeDent приставка:

Стъпка 3: След като инсталирате PracticeDent приставката, кликнете с десен бутон върху нейната икона в дясната част на лентата със задачи (system tray) и изберете меню НЗОК:

79 Screenshot_1

Стъпка 4: Задаване на Папка за свалени файлове и на Папка за подписани файлове

80 Screenshot_2

Необходимо е да зададете тези папки за да може XML отчетът Ви да бъде автоматично подписан.

Създайте папка за свалени файлове, като в тази папка трябва да изместите всички XML отчети, които трябва да бъдат подписани.

След като са изместени в тази папка, то подписът автоматично се генерира и заедно с XML отчета се генерира в папка за подписани файлове.

Натиснете бутона както е указано и създайте папките или използвайте вече създадени

Стъпка 5: Свалете XML отчета от PracticeDent

След като сте инсталирали подписа, PracticeDent приставката и сте задали папки може да изтеглите XML отчета, който трябва да бъде подписан

Моля да имате предвид, че текущо трябва първо да свалите XML отчета някъде на Вашия компютър и след това да го изместите в папка Свалени файлове за да може да бъде автоматично подписан.

Ако директно свалите XML отчета в папка за свалени файлове, то той няма да бъде автоматично подписан. Този проблем ще бъде разрешен възможно най-скоро и ще имате възможност директно да изтеглите XML отчета в съответната папка.

81 Screenshot_34

Стъпка 6: Изместете XML отчета в папка за свалени файлове

Стъпка 7: Въведете PIN кода на Вашия електронен подпис

Стъпка 8: Получаване на нотификация за подписан файл

След като файлът е подписан, Вие ще получите нотификация в долния десен ъгъл:

Стъпка 9: Подписан файл

XML отчетът е автоматично подписан и може да бъде намерен в зададената папка за подписани файлове

Файловете, които автоматично се генерират в тази папка са XML отчета и подписа в P7M формат ( изискване от НЗОК)

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.