Какво ново – Август

1. Нови функционалности

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Пациентски профил, Възможност за асоцииране на файлове с определен план за лечение (Всички региони);
 • Пациентски профил, Възможност за асоцииране на записи от секция „Бележки и история“ с определен план за лечение (Всички региони);
 • Рецепция: Изпращане на напомняния на повече от един пациент (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Управление на период на падеж и напомняния (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Кредитно известие (Всички региони);
 • Финанси, Отчети,Нов отчет – „Разбивка на приходите“ (Всички региони);
 • Финанси, Предплащане и Депозит, Автоматично създаване на фактури (Всички региони без България и Италия);
 • Финанси, Фактури, Копие и Оригинал  (България);
 • Финанси, Фактури, Отпечатване на фактури и ESR в масов режим (Швейцария);
 • Финанси, Фактури, Добавяне на детайлите за фактура върху ESR (Швейцария);
 • Финанси, Фактури:Проформа и платена фактура (Швейцария);
 • Комуникация, Адресна книга, промяна на локация на списък с „Versicherer“ (Швейцария);

Цялата публикация „Какво ново – Август“

Какво ново – Юли 2015, част 2

1. Нови функционалност

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Пациентски профил, Статус и лечение, Процедури, Ново поле: Дата на завършване (Всички региони)
 • Комуникация, Копиране на информация от външни източници (Всички региони)
 • Онлайн резервации, Персонализиране на полето „Оплакване“ (Всички региони)
 • Планер: Добавяне на национални празници и причини за отсъствие (Всички региони)

Цялата публикация „Какво ново – Юли 2015, част 2“

Какво ново – Юли 2015

1. Нови функционалности

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Финанси, Отчетна книга: трансфер на сума от една сметка в друга (Всички региони);
 • Финанси, Фактури: Принтиране на повече от една фактура (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Разходи, Отчетна книга:Възможност за експорт на отчет в CSV формат (Всички региони)
 • Финанси, Фактури: Добавяне на полета с допълнителна информация в отчета (Всички региони);
 • Процедури, материали и фактури: Нови полета – каталожна цена, единична цена и обща стойност (Всички региони);
 • Автоматична промяна на повтаряемите известявания от „Потвърдени“ в „Необслужени“ (Всички региони);
 • Пациентски профил, Ново поле: Дата на добавяне (Всички региони)
 • НЗОК: Нови полета за автоматична номерация на амбулаторни листи на ниво стоматолог и договор (България);
 • НЗОК: Автоматично отпечатване на дата, име и фамилия на стоматолог

Цялата публикация „Какво ново – Юли 2015“

Какво ново – Юни 2015

1. Нови функционалности

 • Модул за онлайн резервации: нива на достъп (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение- генериране на фактура (Всички региони)
 • Лечение, Статус и лечение,печат- визуализиране на цена разбита по процедури (Всички региони)
 • Пациентски профил: Ново поле „Научихте за нас от“ (Всички региони)
 • Пациентски профил, Приходи, Нефактурирани приходи – нов филтър (България)
 • Пациентски профил: Задължителни полета при създаване на нови пациенти (Италия)
 • Пациентски профил: Верификация на формата на „Codice Fiscale“ (Италия)
 • Пациентски профил: Нови полета (Италия)
 • Приходи: Добавяне на отстъпка като сума при генериране на фактура (Италия)
 • Приходи: Възможност за генериране на „под-фактура“ за всяко плащане свързано с основната фактура (Италия)
 • Приходи: Отпечатване на фактури,печат -визуализиране на цена разбита по процедури (Италия)
 • Статус и лечение – нова концепция (Италия)
 • Ценови групи ( gruppi di prezi) (Италия)

Цялата публикация „Какво ново – Юни 2015“

Модул „Възнаграждения“

Модул „Възнаграждения“ Ви дава възможност да приложите гъвкави методи на управление на възнагражденията към Вашия персонал, съобразени със съществуващите процеси във Вашата практика.

Възможностите, които Ви дава този модул са:

 • Определяне на възнаграждението като процент и/или твърда сума преди или след отстъпка;
 • Индивидуално задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение за всеки стоматолог във Вашата клиника;
 • Индивидуално задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение за всяка процедура;
 • Задаване на процентно и/или твърдо възнаграждение – генерално за всички процедури;
 • Детайлна справка за всички извършени процедури по период и стоматолог
 • Детайлна справка за цена и дължимо възнаграждение на всички извършени процедури;
 • Създаване на автоматичен разход „Заплати“ и визуализация в Отчетна книга;
 • Отчети по доктор и процедури;

Цялата публикация „Модул „Възнаграждения““

Какво ново? – Април 2015, Част 2

Това е петото издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.19 включва следните нови функционалности:

 • Документи, печат – полета за подпис от доктор и пациент (Всички региони);
 • Начало, Информация за събития (Рецепция или Календар) – карти без информация за пациент (Всички региони);
 • Финанси, Отчети: „Нови пациенти“ (Всички региони);
 • Рецепция, „Замразяване“ на полето с календар (Всички региони);
 • Клиника, Списъци – Сметкоплан (България);
 • Пациентски профил, Приходи – Промяна на начин на плащане на фактура (Всички региони);

Цялата публикация „Какво ново? – Април 2015, Част 2“

Какво ново? – Април 2015

Това е четвъртото издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.18 включва следните нови функционалности:

 •  Пациентски профил: Лечение: Собствени състояния – тип „Процедура“ -възможност за избиране на статус Дефектна/Завършена (Всички региони);
 •  Нотификация при превишен лимит на качване на файлове (Всички региони);
 •  Приходи: Възможност за принтиране на квитанция за направена вноска по Разсрочено плащане ( Всички региони); 
 •  Клиника: Персонал, Нови роли (Всички региони);

Цялата публикация „Какво ново? – Април 2015“

Какво ново – Март 2015

 1.Нови Функционалности

Издание 1.17 включва следните нови функционалности.

 • Известяване: Персонализиране на типовете известяване (Всички региони);
 • Дългосрочно удостоверяване на сесия: „Запомни ме“ при вписване (логване) във въпросника до 1 седмица (Всички региони);
 • Google Glass Интеграция с PracticeDent (Всички региони);
 • Рецепция: Цветови код за членовете на екипа във Вашата клиника(Всички региони);
 • Нова секция „Материали“ (България);
 • Нов полета в пациентския профил (България);

Цялата публикация „Какво ново – Март 2015“

Какво ново – Февруари 2015

Това е второто издание за 2015, което съдържа нови функционалности, подобрения в програмата и корекции. Версията е стабилна и подходяща за всички потребители.

1. Нови функционалности

Издание 1.16 включва следните нови функционалности:

 • Нововъведения при Известяванията (всички региони);
 • Нововъведения при Комуникационните функционалности (всички региони);
 • Права на достъп за членовете на практиката (всички региони);
 • Пациентски въпросник (Швейцария);

Цялата публикация „Какво ново – Февруари 2015“