Skemalæg din tid med Planlæggeren

At skemalægge en hel praksis er ikke let, men vi har forsøgt at gøre det en smule nemmere med vores specielle planlægger-modul. Kig efter et link i den højre top af dit PracticeDent vindue, lige over dit profilbillede.

Husk, at du skal opdatere detaljerne for din hovedfacilitet, før planlæggeren kan fungere optimalt. Dette kan du gøre fra kontrolpanelet ved at navigere til medicinalklinik i menuen. Her kan du udfylde deltaljer om dit personale og din klinik, som vil blive brugt i planlæggeren. Vi råder dig til at udfylde al information for at være sikker på, at PracticeDents moduler og funktioner fungerer optimalt.

Her vil du også finde en planlæg-knap. Denne er i bund og grund det samme som planlæggeren, men er kun til dit eget personlige skema, mens administratorer kan bruge planlæggeren til at arbejde med hele praksissen.

Lad os så gå videre til planlæggeren!

DA Planner Full Simple Mode

Her ser du hele planlæggeren. Den består af en værktøjslinje og en detaljeret oversigt over hele året. Værktøjslinjen, den grå del i toppen, består af to dele. Her kan du vælge hvis kalender, du vil se og hvilken klinik, personen arbejder på. Der er tre knapper, ferie, sygemeldt og ryd samt en signaturforklaring, hvor du kan se en forklaring på listen af farvekoder for dine faciliteter.

Bemærk, at dette er den simple version af planlæggeren. Du kan trykke på linket ved siden af dér, hvor du vælger årstal (lige over januar) for at skifte til avanceret visning. Vi vil komme nærmere ind på avanceret visning senere i denne artikel.

Den simple visning går ud fra, at alle dage udover weekender er arbejdsdage og bruger de arbejdstider, du har oplyst under facilitetsindstillingerne. Hvis du ikke har specificeret arbejdstiderne, vil kalenderen gøre brug af en standard arbejdsdag fra kl. 08.00-17.00.

Knapperne på værktøjslinjen fungerer som en malerpensel. Du vælger den ønskede knap og bruger musen til at ”male” de dage/uger/måneder, du vil ændre – bare peg og tryk! Hvis du vælger ferie-knappen og f.eks. trykker på tre dage efter hinanden, vil de blive markeret med grønne striber.

DA Planner January Simple Mode

Derudover kan du trykke på et ugenummer eller en måneds navn, hvilket vil frembringe et pop-up vindue med ”the Schedule Painter”. Herfra kan du vælge præcis hvilke dage i den valgte uge eller måned, du ønsker at ”male” med det valgte værktøj.

DA Planner Schedule Painter

Vælger du f.eks. uge 6 og dagene ovenfor (mandag til torsdag), vil skemaet komme til at se således ud:

DA Planner February Simple Mode

Eller hvis du har en praktikant i april, der kun kan arbejde på ulige dage og ikke i weekenderne, på grund af universitetet, kan dette også nemt markeres. Tryk på april, vælg mandag til fredag og tryk på ”Kun ulige dage” (de lige dage vil blive markeret som ferie). Skemaet vil så komme til at se således ud:

DA Planner April Simple Mode

Den simple visning tillader kun én person at blive tilknyttet én facilitet og indeholder kun mulighed for ferie og sygefravær. Ryd-knappen nulstiller de valgte dage (på arbejde).

Den avancerede visning giver dig mere fleksibilitet. F.eks. er default dage (clear) ikke tilknyttet noget, i modsætning til default (på arbejde) for den simple visning. Derudover får du, udover facilitetsvælgeren, en ny knap – ”Tilføj regel” – som lader dig oprette et mere komplekst skema, f.eks. hvis en person arbejder på flere forskellige faciliteter på samme dag.

Husk, at dit simple skema bevares, hvis du skifter til avanceret visning. Dette betyder, at alle de feriedage og sygefraværsdage du har oprettet, bevares, men alle default dage vil blive konverteret til dage, der ikke er blevet tilknyttet endnu. På samme måde vil dit avancerede skema blive bevaret, hvis du skifter til simpel visning, men vil erstatte default dage (udover weekender) med arbejdsdage.

DA Planner Full Advanced Mode

Lad os kigge nærmere på ”tilføj regel”-knappen!

DA Planner Add Rule

Når du har trykket på den, vil du se et pop-up vindue, hvor du kan definere reglen. Hvad du kan gøre her, er at definere en enkelt, uafbrudt arbejdsperiode for en enkelt facilitet. Dette er behjælpeligt, når du skal opsætte et skema, hvor en person arbejder på én facilitet om morgenen og på en anden om aftenen. På billedet for oven kan du se, at reglen er sat til 07.30-12.30 på ”Hansen Dental 2”. Når du trykker OK, kan du tilføje reglen til hvilken som helst dag/uge/måned, du ønsker. Du kan se, hvordan reglen er blevet tilføjet til maj. Bemærk, hvordan kun den første halvdel af dagen er blevet farvet med den farve, der er tilknyttet ”Hansen Dental 2”.

DA Planner May Advanced Mode

Dernæst kan vi oprette en regel for det tidspunkt, hvor brugeren vil arbejde på den anden facilitet om aftenen. Denne gang skal du trykke på knappen for specialfremstillende regler, som kan findes ved tandhjul-ikonet i øverste højre hjørne.

DA Planner Edit Rule

Nu vil pop-up vinduet åbne igen, hvor den forrige regel allerede er defineret. Derefter skal du bare vælge faciliteten og de timer, du ønsker at tilføje og trykke OK:

DA Planner Popup Edit Rule

Nu da vi har oprettet en anden regel (”Hanson Dental 1”, fra 13.00 til 18.30), kan vi tilføje den til maj igen:

DA Planner May 2 Advanced Mode

Bemærk, hvordan de to regler er kombineret visuelt. Husk også, at hvis to regler overlapper hinanden, vil den gamle regel blive fjernet til fordel for den nye. Hvis den blå regel f.eks. startede kl. 12, ville den overlappe den orange stribe. Da ville den orange stribe blive fjernet.

Du kan selvfølgelig tilføje regler til dage, uge, måneder eller endda lige eller ulige dage – alt hvad du kan, i den simple visning, kan du også gøre her.

Derudover kan du trykke på hver måneds lille informations-ikon, som er placeret i månedens øverste venstre hjørne. Dette vil åbne en oversigt over den valgte måned. Lad os bruge maj som eksempel igen:

DA May Detail

Hvis du vil se en kort, animeret oversigt over, hvordan du laver og tilføjer en ny regel, kan du blot trykke på det følgende billede. (Animationen vil blive afspillet igen og igen!)

DA Gif Thumb

Når du ændrer på skemaet, vil det selvfølgelig kunne ses i kalenderen – du vil kunne se indikatorer, der viser de planlagte arbejdstimer for en bestemt bruger i den farve, der hører til faciliteten.

Hvis du kigger på slide-down skemavisningen lige under hovedmenuen, vil du se de nye indikatorer – de farvede striber, der repræsenterer de respektive faciliteter over de tilhørende timer. Du kan se navnene på faciliteterne på listen til venstre.

DA Planner Calendar Facility Stripe

Disse indikatorer vil også vises i standardvisningen for kalenderen. Nedenunder kan du se de daglige og ugentlige oversigter.

Daglig oversigt:

DA Planner Calendar Day View Facility Stripe

Ugentlig oversigt:

DA Planner Calendar Week View Facility Stripe

Dette gør det meget nemmere for brugeren at planlægge nye events i forhold til hans eller hendes skema.

Denne opdatering er ike tilgængelig på: English German French Italian Spanish Bulgarian French German Swiss

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.